HRANIDBENI LANAC

Objavio: Domagoj Kolarec

HRANIDBENI LANAC

HRANIDBENI LANAC – pojednostavljeno, izgrađuju ga primarni proizvođači (autotrofni organizmi), potrošači (konzumenti) i razlagači, a nastoji prikazati odnose ishrane između članova hranidbenog lanca. Primjer hranidbenog lanca možeš pogledati ovdje. U hranidbenom lancu brojnost i biomasa svakog idućeg člana  mora biti sve manja u odnosu na prethodnog člana.

Zaprimljeno na:  Mon, 10-Dec-2012, 13:27