MAHOVINE

Objavio: Domagoj Kolarec

MAHOVINE

MAHOVINE - biljke prilagođene životu na kopnu, a ujedno i najjednostavnije građene biljke. Njihovo tijelo izgrađuju organi koji funkcionalno podsjećaju na organe papratnjača i sjemenjača, ali su puno jednostavnije građe te ih nazivamo korjenčić (rizoid), stabalce (kauloid) i listići (filoidi). Žive na područjima koja obiluju vlagom i nisu previše izloženi sunčevoj svjetlosti. Prilikom razmnožavanja mahovina izmjenjuju se spolna i nespolna generacijaMahovine se dijele na tri glavne skupine: jetrenke ili jetrenjarke (Marchantiidae), prave mahovine (Bryidae) i antocerotale (Antoceratidae). Danas je u svijetu poznato oko 20 000 različitih vrsta mahovina, a procjenjuje se da ih je u Hrvatskoj između 900 i 1200 vrsta. Više o mahovinama saznaj ovdje.

Zaprimljeno na:  Thu, 27-Mar-2014, 16:07