OSMOZA

Objavio: Domagoj Kolarec

OSMOZA

OSMOZA – kretanje molekula otapala kroz polupropusnu membranu u područje koje ima višu koncentraciju otopljenih tvari kako bi se koncentracije s obje strane membrane izjednačile. Pojednostavljeno, otapalo se kreće iz otopine niže koncentracije (hipotonična otopina) u područje više koncentracije (hipertonična otopina) kroz polupropusnu membranu pri čemu nastoji smanjiti razlike u koncentraciji.

Zaprimljeno na:  Mon, 04-Jun-2012, 05:59