OVISNOST

Objavio: Domagoj Kolarec

OVISNOST

OVISNOST - je duševno i/ili tjelesno stanje prilikom kojega tijelo ovisi o sredstvu koje izaziva tu ovisnost. Ovisnost može biti fizička i psihička. Fizička ovisnost (nikotin, alkohol, droge) nastaje kada organizam za održavanje svoje unutarnje ravnoteže treba stimulans na koji se privikao, dok kod psihičke ovisnosti (internet, posao) uzročnik nije ili bar ne mora biti opojna tvar. Često se dešava da psihički ovisne osobe postanu fizički ovisne, ali i obrnuto. Želiš li vidjeti kako izgledaju pojedine fizičke ovisnosti na jednom partiju za miševe, klikni ovdje i zaigraj super edukativnu igricu.

Zaprimljeno na:  Sun, 03-Jun-2012, 12:16