STANICA

Objavio: Barbara Milutinović

STANICA

STANICA - osnovna građevna i funkcionalna jedinica živih bića odnosno organizama. Iako je otkrivena u 17. stoljeću (Robert Hooke), struktura stanice opisana je tek u 19. stoljeću. Razlikujemo prokariotske i eukariotske stanice. Stanice mogu izgrađivati samostalan jednostaničan organizam ili biti dio višestaničnog organizama. Sve stanice su građene od stanične membrane, citoplazme sa organelima te DNK i RNK nukleinskim kiselinama. Želiš li stanične dijelove proučiti detaljnije, pogledaj ovu animaciju.

A kako je nastala eukariotska stanica? E pa bio je to jedan veoma uzbudljiv događaj....

Zaprimljeno na:  Wed, 23-Jan-2013, 08:02