STANIČNA MEMBRANA

Objavio: Domagoj Kolarec

STANIČNA MEMBRANA

STANIČNA MEMBRANA - opna koja razdvaja stanicu od okolnih stanica ili okoliša. Membrana je polupropusna, što znači da neke tvari propušta, a neke ne. Membrana je građena od lipidnog dvosloja i pripadajućih proteina. Na ovom linku možeš pogledati animaciju koja prikazuje detaljniju građu stanične membrane.

Zaprimljeno na:  Wed, 13-Jun-2012, 00:41