OŠIT

Objavio: Domagoj Kolarec

OŠIT

OŠIT (DIJAFRAGMA) – tanka pregrada građena od mišićnog i vezivnog tkiva koja odjeljuje prsnu od trbušne šupljine.

Zaprimljeno na:  Sun, 03-Jun-2012, 12:18