OCVIJEĆE

Objavio: Domagoj Kolarec

OCVIJEĆE

OCVIJEĆE – dio cvijeta koji obuhvaća čašku i vjenčić. Ukoliko je izgrađeno od jednolikih listića tada ga nazivamo perigon.

Zaprimljeno na:  Sun, 03-Jun-2012, 12:34