DEFORESTACIJA

Objavio: Behija Salkić

DEFORESTACIJA

DEFORESTACIJA – smanjenje šumskog pokrova, a uzroci mogu biti razni (poput siječe šuma ili požara). Vrlo često se područja koja su do tada bila prekrivena šumom, sječom drvenastih vrsta, prenamjenjuju za neke druge aktivnosti važne čovjeku (primjerice postaju obradive površine ili površine na kojima bi se mogla uzgajati stoka). Deforestacija negativno utječe na brojne vrste koje žive u šumama te se tako direktno smanjuje bioraznolikost nekog područja. Više informacija o deforestaciji pronađi ovdje i ovdje.

Zaprimljeno na:  Wed, 27-Mar-2013, 18:50