DIFUZIJA

Objavio: Domagoj Kolarec

DIFUZIJA

DIFUZIJA - proces spontanog kretanja čestica iz područja više koncentracije (gdje čestica ima više) u područje niže koncentracije (gdje čestica ima manje). Ovaj proces izrazito je važan za biološke organizme odnosno za kretanje vode i plinova unutar organizama. U ovom jednostavnom pokusu možeš vidjeti kako na difuziju utječe temperatura.

Zaprimljeno na:  Tue, 10-Jul-2012, 14:25