KARIOTIP

Objavio: Mirela Uzelac

KARIOTIP

KARIOTIP – skup svih kromosoma u stanici. Svaka vrsta ima svoj karakterističan kariotip. Na ovoj slici možeš vidjeti prikaz kariotipa ženske osobe gdje se vide 23 para kromosoma. Ovakav vizualni prikaz kariotipa naziva se kariogram.

Zaprimljeno na:  Tue, 29-Oct-2013, 13:54