KARIOGRAM

Objavio: Behija Salkić

KARIOGRAM

KARIOGRAM – vizualni prikaz svih kromosoma, odnosno kariotipa nekog organizma. Na ovoj slici možeš vidjeti prikaz kariotipa ženske osobe gdje se vide 23 para kromosoma.

Zaprimljeno na:  Tue, 29-Oct-2013, 13:53