ALGE

Objavio: Domagoj Kolarec

ALGE

ALGE su skupina organizama koje procesom fotosinteze stvaraju šećer i kisik. Vrlo su važna karika u hranidbenom lancu jer količina kisika proizvedena u moru (planktonske alge) je veća od količine kisika koje proizvedu kopneni fotosintetski organizmi. Tijelo algi se naziva steljka jer ne razlikujemo korijen, stabljiku i listove kao kod mahovina papratnjača i sjemenjača. Alge mogu biti jednostanične (kišna alga) i mnogostanične (spirogira), a razmnožavaju se spolno i nespolno. Alge imaju široku primjenu od prehrambene (link) pa do kozmetičke industrije.

Zaprimljeno na:  Fri, 01-Jun-2012, 22:46