FITAL

Objavio: Behija Salkić

FITAL

FITAL – obalni ili litoralni pojas, odnosno područje koje se nalazi uz obalu mora do dubine mora od 200 metara. Ovaj pojas se dijeli na tri zone – zonu prskanja mora (supralitoral), zonu plime i oseke (mediolitoral) i zonu koja je stalno pod morem, do 200 m dubine (sublitoral).

Zaprimljeno na:  Thu, 20-Feb-2014, 11:34