DELTA

Objavio: Behija Salkić

DELTA

DELTA – poseban oblik ušća rijeke koji podsjeća na grčko slovo delta (Δ) pa je prema tome dobio i ime. Delta obično nastaje kada rijeka sa sobom donosi velike količine sedimenata i materijala koji se talože budući da se smanjuje brzina rijeke kod ušća. Zbog toga nastaju brojni rukavci koji su zaslužni za karakterističan izgled delte. Neke rijeke koje imaju deltu su: Neretva, Dunav, Niger, Nil, Volga, itd. Deltu Nila možeš pogledati na ovoj fotografiji.

Zaprimljeno na:  Wed, 11-Jun-2014, 10:03