Katalizator

Objavio: Matea Jarak

Katalizator

Katalizator je  spoj koji ubrzava ili usporava kemijsku reakciju, a pri tome se same ne troše.

Zaprimljeno na:  Tue, 26-Jul-2016, 18:12