Kemosinteza

Objavio: Matea Jarak

Kemosinteza

Kemosinteza je proces stvaranja organske tvari iz anorganske korištenjem enerigije nastale iz kemijskih reakcija umjesto one dobivene iz organskih tvari ili sunca. Jedan od najčešćih primjera su bakterije koje žive na hidrotermalnim ili metanskim izvorima na dnu oceana koje koriste energiju sumpora ili metana za proizvodnju organske tvari.

Zaprimljeno na:  Wed, 17-Aug-2016, 12:06