Kimera

Objavio: Matea Jarak

Kimera

Kimere su organizmi koji su svoj naziv dobili po mitološkom čudovištu Himeri, biću čije je tijelo bilo građeno od nekoliko različitih životinja (najčešće lava, koze i zmije). Kimere mogu nastati isključivo u laboratorijskim uvijetima, spajajući zigote različitih vrsta.

Zaprimljeno na:  Fri, 27-Jan-2017, 13:35