Dendritičke stanice

Objavio: Matea Jarak

Dendritičke stanice

Osnovna zadaća dendritičkih stanica je izlaganje antigena na svojoj površini čime pomažu limfocitima u prepoznavanju antigena i potiču njihovu aktivaciju pa se ubrajaju u skupinu tzv. predočnih stanica. Također nose vlastite antigene i tako migrirajući u tijela i iz njih induciraju toleranciju organizma na vlastita tkiva.

Zaprimljeno na:  Mon, 06-Feb-2017, 14:51