ANAEROBNI ORGANIZMI

Objavio: Barbara Milutinović

ANAEROBNI ORGANIZMI

Svi organizmi koji žive u uvjetima bez kisika, a za neke od njih kisik može biti i štetan. Osim nekolicine protista, većina anaerobnih organizama su bakterije i arhebakterije. Anaerobni mikroorganizmi bili su prvi stanovnici Zemlje, nastali su u uvjetima kada kisika u atmosferi nije bilo. Pošto je u današnjoj atmosferi kisik obilno zastupljen, ograničeni su na područja gdje kisika nema, kao na primjer u probavnom sustavu ljudi.

Obligatni anaerobi mogu rasti jedino u uvjetima bez kisika, dok fakultativni anaerobi mogu rasti uz kisik, a mogu i bez njega.

Zaprimljeno na:  Wed, 23-Jan-2013, 07:34