ARHEBAKTERIJE

Objavio: Barbara Milutinović

ARHEBAKTERIJE

Jednostanični mikroorganizmi koji na prvi pogled veoma sliče bakterijama, ali su metabolički i genetski zapravo veoma različiti od njih. Kao i bakterije, arhebakterije nalazimo svuda oko nas, u vodi, tlu ili ljudskom probavnom sustavu, a neke vrste su se prilagodile životu na ekstremnim staništima, staništima na kojima nitko "normalan" ne bio opstao. Podnose npr. visoke temperature (hipertermofili), vrlo niske pH vrijednosti (acidofili), a neki mogu živjeti i na vrlo visokim tlakovima (barofili).

Pošto je Zemljina praatmosfera bila karakterizirana upravo ovakvim i sličnim uvjetima, smatra se da su prvi stanovnici Zemlje bili upravo njima slični organizmi.

Zaprimljeno na:  Sun, 20-Jan-2013, 17:03