BIOAKUMULACIJA

Objavio: Behija Salkić

BIOAKUMULACIJA

BIOAKUMULACIJA – proces gomilanja određenih toksičnih tvari poput pesticida ili nekih drugih kemikalija u organizam. Do bioakumulacije dolazi kada organizam gomila više toksičnih tvari nego što ih gubi te se tvari zadržavaju u organizmu.

Zaprimljeno na:  Fri, 25-Oct-2013, 08:25